نگاه روز

رهبر
  • برگزاری کارگاه اسیب های اجتماعی

  • برگزاری کمیته اربعین جهت امادگی پرسنل بهداشت و درمان برای مراسم اربعین

  • برگزاری کارگاه ایدز در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب

  • برگزاری کمیته سل و تب مالت در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب

  • برگزاری دومین کمیته خودکشی در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب

  • برگزاری جلسه اسیب های اجتماعی در فرمانداری شهرستان گیلان غرب

  • معدوم سازی قلیان های که از مراکز غیر مجاز جمع توری شده بود در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب

  • برگزاری جلسه هماهنگی حوادث ترافیکی در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب

  • اولین کمیته درمان و بازپروری سال 96

  • برگزاری کلاس اموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت پرسنل بیمارستان

Loading
Loading
Loading

اخبار

برگزاری کارگاه اسیب های اجتماعی
این کارگاه با همکاری شبکه بهداشت و درمان و،اموزش و پرورش،دفتر امور بانوان فرمانداری و بسیج خواهران برگزار شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۴
[ تعداد بازدید : ۲۳ ]
برگزاری کمیته اربعین جهت امادگی پرسنل بهداشت و درمان برای مراسم اربعین
این کمیته با حضور رئسای شبکه و مرکز بهداشت و کارشناسان ستادی ،مسئول بیمارستان و فوریت های پزشکی در شبکه بهداشت و درمان برگزار شد
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۸
[ تعداد بازدید : ۱۹ ]
برگزاری کارگاه ایدز در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
این کارگاه توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های شهرستان در سالن اجتماعات بیمارستان الزهرا گیلان غرب برگزار شد در این کارگاه مهندس کماسی کارشناس ایدز و بیماری های مقاربتی معاونتبهداشتی در مورد بیماری و روش نمونه گیری مطالبی بیان کردند
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
[ تعداد بازدید : ۱۱ ]
برگزاری کمیته سل و تب مالت در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۲۵
[ تعداد بازدید : ۱۲ ]
برگزاری دومین کمیته خودکشی در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
این کمیته در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب توسط واحد بهداشت روان برگزار گردید
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۹:۱۴
[ تعداد بازدید : ۹ ]
برگزاری جلسه اسیب های اجتماعی در فرمانداری شهرستان گیلان غرب
این جلسه به دعوت مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب و در محل فرمانداری با دعوت از مدیران ادارات مرتبط و با حضور فرماندار شهرستان گیلان غرب برگزار شد در این جلسه در مورد میزان خودکشی و اقذامات لازم در جهت پیشگیری از ان در شهرستان گیلان غرب بحث و تبادل نظر شد
۲۸ تیر ۱۳۹۶ - ۰:۰۹
[ تعداد بازدید : ۵۰ ]
معدوم سازی قلیان های که از مراکز غیر مجاز جمع توری شده بود در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
این قلیان ها که از مراکز غیر مجاز جمع اوری شده بود در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب و با حضور سرپرست مرکز بهداشت و نماینده نیروی انتظامی معدوم شد
۲۷ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۰
[ تعداد بازدید : ۴۳ ]
برگزاری جلسه هماهنگی حوادث ترافیکی در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب
این جلسه با دعوت از ادارات مربوطه در مرکز بهداشت برگزار و در ان درمورد راه های هماهنگی بیشتر این ادارات در جهت کمک به کاهش حوادث ترافیکی بحث و گفتگو شد
۲۷ تیر ۱۳۹۶ - ۲۳:۱۲
[ تعداد بازدید : ۳۰ ]
اولین کمیته درمان و بازپروری سال 96
این کمیته در محل مرکز بهداشت و با حضور ادارات مرتبط برگزار شد
۲۱ تیر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲
[ تعداد بازدید : ۶۳ ]
برگزاری کلاس اموزشی بیماری تب کریمه کنگو جهت پرسنل بیمارستان
این کلاس توسط واحد بیماری مرکز بهداشت جهت پرسنل بیمارستان برگزار شد در این کلاس اقای محمدرضا یوسفی کارشناس بیماری های واگیر توضیحات لازم را در مورد بیماری تب کریمه کنگو ارائه کردند
۲۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴
[ تعداد بازدید : ۶۰ ]