نگاه روز

رهبر
 • به مناسبت روز جهانی ماما مراسمی در شبکه بهداشت شهرستان گیلان غرب برگزار شد

 • برگزاری طرح تن سنجی بهورزان در شبکه بهداشت شهرستان گیلان غرب

 • اجرای طرح کشوری واکسیناسیون پولیوی عشایر (مرحله دوم) در شهرستان گیلان غرب

 • برگزاری کمیته برون بخشی بیماری CCHF

 • برگزاری جلسه هماهنگی در مورد طرح سلامت بهورزان

 • برگزاری کمیته داخلی بیماری تب کریمه کنگو

 • برگزاری کلاس اموزشی در صنایع تحت پوشش به مناسبت هفته سلامت توسط واحد بهداشت حرفه ای گیلان غرب

 • برگزاری کلاس آموزشی در صنایع تحت پوشش واحد بهداشت شهرستان گیلان غرب به مناسبت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای

 • برگزاری همایش سفیران سلامت دانش آموزی در شهرستان گیلان غرب

 • برگزاری کلاس اموزشی جهت مددجویان کمیته امدادخمینی (ره)

اخبار

برگزاری طرح تن سنجی بهورزان در شبکه بهداشت شهرستان گیلان غرب
در این طرح که طی چهار روز در کلینیک امام علی برگزار شد هر کدام از بهورزان از لحاظ وضعیت سلامت و عوامل خطر سلامت مورد بررسی قرار گرفتند
۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۹
[ تعداد بازدید : ۸ ]
اجرای طرح کشوری واکسیناسیون پولیوی عشایر (مرحله دوم) در شهرستان گیلان غرب
در این طرح که توسط واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت برگزار گردید 289 خانوار عشایری مورد بازدید قرار گرفت و 81 کودک زیر پنج سال واکسینه شدند.
۰۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۴
[ تعداد بازدید : ۷ ]
برگزاری کمیته برون بخشی بیماری CCHF
این کمیته با حضور سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان واحد بیماری ها ،بهداشت محیط و نماینده شبکه دامپزشکی برگزار و راهکار های در مورد پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو در شهرستان اتخاذ شد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱
[ تعداد بازدید : ۵۰ ]
برگزاری جلسه هماهنگی در مورد طرح سلامت بهورزان
این جلسه با حضور دکتر خزلی سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان واحد های ستادی در مرکز بهداشت شهرستان برگزار شد.
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۳
[ تعداد بازدید : ۵۳ ]
برگزاری کمیته داخلی بیماری تب کریمه کنگو
این کمیته در روز چهار شنبه مورخ 13/2/1396 در مرکز بهداشت شهرستان گیلان غرب با حضور سرپرست مرکز بهداشت و کارشناسان واحد بیماری ها و بهداشت محیط برگزار شد
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۲۹
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
برگزاری کلاس اموزشی در صنایع تحت پوشش به مناسبت هفته سلامت توسط واحد بهداشت حرفه ای گیلان غرب
این جلسات اموزشی جهت کارگران صنایع گچ ،ذغال و شن وماسه کلاس آموزش توسط واحد بهداشت حرفه ای در محل صنایع مذکوربرگزار گردید ، در این جلسات در خصوص افسردگی وتغذیه سالم مطالب کاملی توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت برای کارگران ارئه گردید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳۳ ]
برگزاری کلاس آموزشی در صنایع تحت پوشش واحد بهداشت شهرستان گیلان غرب به مناسبت روز جهانی ایمنی وبهداشت حرفه ای
این کلاس ها برای کارگران صنایع گچ ،ذغال و شن وماسه کلاس آموزشی توسط واحد بهداشت حرفه ای درمحل صنایع مذکور برگزار گردید دراین جلسات برای کارگران درخصوص اهمیت بهداشت حرفه ای در صنعت و نیز عوامل زیان آور محیط کار مطالبی جامع توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای ارائه گردید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۰
[ تعداد بازدید : ۳۳ ]
برگزاری همایش سفیران سلامت دانش آموزی در شهرستان گیلان غرب
در همایش که توسط واحد اموزش سلامت مرکز بهداشت برگزار شد از مجریان طرح و سفیران سلامت نمونه در شهرستان گیلان غرب تقدیر به عمل امد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰:۱۸
[ تعداد بازدید : ۳۸ ]
برگزاری کلاس اموزشی جهت مددجویان کمیته امدادخمینی (ره)
این کلاس توسط واحد سلامت روان و به توجه به شعار هفته سلامت برگزار شد
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰:۰۹
[ تعداد بازدید : ۳۷ ]