دیالیز

اقداماتی که در بخش دیالیز انجام می شود :

دیالیز کلیه بیماران نیازمند دیالیز بر طبق دستورات پزشک متخصص داخلی

بخش دیالیزدارای  3 تخت جهت بستری بیماران می باشد

 

اسامی پرسنل بخش:

-مصیب اکبری

-نصرت اله زمانی