داخلی

 

 

 

اقداماتی که در بخش داخلی انجام می شود:

 

-     ویزیت و معاینه بیمارانی که بصورت سرپایی یا بستری درمان می گردند نظارت بر بیماران بستری ccu و بخش دیالیز و مراقبت و درمان آنان ,ارائه خدمات ذکر شده توسط دکتر داریوش حسنی نیا – متخصص داخلی صورت می گیرد