آزمایشگاه

اقداماتی که در واحد آزمایشگاه انجام می شود:

انجام کلیه آزمایشات درخواستی از طرف پزشکان ( سرپایی ، بستری) همچنین آزمایشات چکاب ، ازدواج ، اپیوم

اسامی پرسنل آزمایشگاه :

رضا چراغیان ( مسئول آزمایشگاه )

– یوسف هوشیاران

-عباس فلاحیان

– معصومه فیاضی فرد

– کریم دارایی

 – زهرا مرادیان ( طرح نیروی انسانی )

– ایرج شیرزادی – بهروز فتاحی نسب