زایشگاه

اقدامات واحد زایشگاه :

 

اسامی پرسنل مامایی :

شیوا ذبیح غلامی ( مسئول زایشگاه )

– صدیقه باوند پور

– فرشته آرمند

– لیلا دهنوی

– مهین الفتی

– سهیلا کریمی

– زکیه افراه

– فروزان حیدری ( طرح )

– بهاره سهیلی