معرفی کارشناس مسئول طرح وتوسعه شبکه

khezeli

مشخصات فردی :

نام ونام خانوادگی : مهدی خزلی

تاریخ تولد : 1360

تحصیلات :

- کاردان بهداشت عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 -کارشناس بهداشت عمومی ازدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-کارشناس ارشد آموزش بهداشت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-دانشجوی دکترای تخصصی آموزش و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان

        سمت :

       -کارشناس مسئول طرح وگسترش شبکه

آدرس :  گیلانغرب   خ شهدای گمنام مرکزبهداشت شهرستان

ایمیل :     mb_gilangharb@yahoo.com

تلفن :    3226443-  0835