معرفی کارشناس مسئول طرح وتوسعه شبکه

 

مشخصات فردی :

نام ونام خانوادگی :بهنام سلمانی

 

تحصیلات :

کارشناس ارشد بهداشت محیط

        سمت :

       -کارشناس مسئول طرح وگسترش شبکه

آدرس :  گیلانغرب   خ شهدای گمنام مرکزبهداشت شهرستان

ایمیل :     mb_gilangharb@yahoo.com

تلفن :    3226443-  0835