خدمات حمایتی

ارائه خدمات حمایتی به دانش آموزان در سال تحصیلی 89-88 

واحد سلامت مدارس مرکز بهداشت شهرستان گیلانغرب

 

تعداد

عنوان فعالیت

کل

متوسطه

راهنمایی

ابتدایی

6

-

6

-

توزیع فریم عینک دربین دانش آموزان

 

46

-

17

29

توزیع شامپو پرمترین

 

1095

-

385

790

    ویزیت رایگان دانش     آموزان    

 توسط پزشکان