مراکز ارائه خدمت

 

مراکز ارائه خدمات واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها

 

ردیف

نام مرکز

مسئول مرکز

ادرس

توضیحات

1

واحد پیشگیری ومبارزه با بیماری ها (ستاد)

رکن الدین مهدی زاد

خیابان شهدای گمنام-مرکز بهداشت تلفن3222081

 

2

مرکزمشاوره بیماری های رفتاری( vct)

محمد رضا رحیمی

خیابان شهدای گمنام کلینیک امام علی(ع)-تلفن3222081

همه روزه از ساعت 8تا10 صبح وسه شنبه ها 8تا13

3

مرکز هاری

تیمور گرگینی

خیابان شهدای گمنام کلینیک امام علی(ع)تلفن3223653

 

4

مرکز هاری

ناصر جعفری

گواور- مرکزبهداشت

تلفن:5382018

 

5

زنجیره سرد

تیمور گرگینی

خیابان شهدای گمنام کلینیک امام علی(ع) تلفن:3223653

تلقیح واکسن مننژیت دوشنبه وپنجشنبه انجام میشود

6

 واحد بیماری های پایگاه شهری(گیلانغرب)

مظفرپروین

خیابان شهدای گمنام کلینیک امام علی(ع) تلفن:3223653

 

7

واحد بیماری های پایگاه شهری(گواور)

ناصر جعفری

گواور- مرکزبهداشت

تلفن:5382018

 

8

واحد بیماری های گواور

فرشته نادری

گواور- مرکزبهداشت

تلفن:5382018

 

9

واحد بیماری های حیدریه

ماشا اله ملکی

حیدریه (سوخور کهزاد)

تلفن:3422277

 

10

واحد بیماری های چله

منوچهر شبانکار

چله چشمه علیشاه

تلفن:3342392

 

11

واحد بیماری های گورسفید

هادی درویشی

گورسفید

تلفن:3272157

 

12

واحد بیماری های جویباغان دیره

کیومرث همزء

شهرک جویباغان دیره

تلفن:3352358

 

13

واحد بیماری های ویژنان

مهدی خزلی

درمانگاه شماره یک شهری روستایی پشت مسجد جامع

 

14

واحد بیماری های مرکز شماره یک شهری

محسن پرنو

درمانگاه شماره یک شهری روستایی پشت مسجد جامع تلفن:2086

 

15

درمانگاه دیابت شهرستان

صغری نظام خاه

بیمارستان الزهرا(س)

روزسه شنیه فعال میباشد