نظام هماهنگی گزارش دهی بیماریها

نظام هماهنگ

 

 نحوه ی فعالیت : 

  این واحد اطلاعات مربوط به بیماریهای واگیر را از تمام جاهایی که بیماران ممکن است مراجعه کنند جمع آوری میکند. بسته به این که بیماری نوع فوری یا غیر فوری باشد وارد عمل می شود.

  اطلاعات از کجا ها جمع آوری می شود؟

  بیمارستان های دولتی و خصوصی ، آزمایشگاه ها، فیزیو تراپی ها، رادیولوژی ها، مطب های خصوصی، مراکز بهداشتی درمانی دولتی، کلینیک ها و پلی کلینیک ها و درمان گاه های خصوصی

 

اطلاعات مربوط به بیماری هایی که مشمول گزارش دهی فوری هستند باید در به صورت فوری از مراکز فوق به واحد بیماریهای شهرستان گزارش گردند

بیماریهای مشمول گزارش کتبی هم در پنجشنبه هر هفته به واحد بیماری ها ارسال میگردد

 

.  دریافت گزارش بیماریهای مشمول گزارش تلفنی شامل: فلج اطفال، سرخک، سرخجه،مننژیت،هاری،تب خونریزی دهنده،کزاز نوزادی،وبا ،دیفتری،تب راجعه ، طاعون ، مالاریا، آنفلونزای مرغی، عوارض ناشی از واکسن و اپیدمی بیماریها

.   دریافت گزارش بیماریهای مشمول گزارش کتبی شامل :ایدز،سل،هپاتیت A,E,B,C ،تب مالت،توکسوپلاسموز،سالک،جذام،کالاآزار،سیاه زخم،سیفلیس،سوزاک، کزاز بالغین،سیاه سرفه،آمیبیاز،اسهال خونی و عفونی،تیفوئید،کیست هیداتیک و سرخجه مادرزادی