ایمن سازی

واکسیناسیون

 

مهمترین فعالیتهای این بخش عبارتند از:

·         واکسیناسیون مننژیت جهت سربازان و پرسنل پادگان ها(فقط در پایگاه بهداشتی تزریق میگردد)

·         واکسیناسیون توام (دیفتری - کزاز) جهت دانش آموزان دبیرستانها وزنان سنین باروری

·         واکسیناسیون هاری جهت افراد حیوان گزیده(در رو محل پایگاه بهداشتی و مرکز بهداشتی گواور)

·           واکسیناسیون هپاتیت B جهت گروه های پرخط

·             واکسیناسیون کلیه کودکان زیر 6 سال بر علیه سل،فلج شل،هپاتیت،سرخک،سرخجه،اوریون،دیفتری،کزاز،سیاه سرفه

·            واکسیناسیون آنفلوانزای فصلی جهت پرسنل در معرض خطر

برنامه ایمن سازی  کودکان با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک کشور 

توضیحات

نوع واکسن

سن

در کودکان زیر یک سال مقدار واکسن« ب ث ژ» 0.05 میلی لیتر معادل نصف دوز افراد بزرگسال است

 

ب ث ژ- فلج اطفال­-هپاتیت ب­­

بدو تولد

 

سه گانه –فلج اطفال- هپاتیت ب

2 ماهگی

 

سه گانه – فلج اطفال

4 ماهگی

 

سه گانه –فلج اطفال- هپاتیت ب

6 ماهگی

این واکسن شامل واکسن های سرخک، سرخچه  و  اوریون می باشد

MMR

12 ماهگی

 

سه گانه – فلج اطفال-  MMR

18 ماهگی

 

سه گانه – فلج اطفال

6 سالگی­­­

·         ­- منظور از فلج اطفال، قطره خوراکی فلج اطفال است.

·         ­­- واکسن هپاتیت ب کودکان با وزن تولد کمتر از 2000 گرم چنانچه در وقت مقرر مراجعه نموده باشند در 4 نوبت ( بدو تولد، یک ماهگی، دو ماهگی و 6 ماهگی) انجام می شود.

·         ­­­پس از آخرین نوبت واکسن، هر ده سال یک‌بار واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان بایستی تزریق شود.

 

 

زنجیره سرما

      یکی دیگر از بخشهای واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بخش زنجیره سرما است که وظیفه آن تحویل و توزیع انواع واکسنها و لوازم مربوط به ایمن سازی و کنترل نحوه نگهداری واکسنها از مرکز بهداشت شهرستان تا زمان تلقیح در مرکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت و دیگر واحدهای تابعه نظیر بیمارستانهای دولتی و خصوصی می‌باشد

آدرس :خیابان شهدای گمنام کلینیک امام علی