سل

 

سل:

 

 

یکی از وظایف ازمایشگاه بهداشتی شهرستان گیلانغرب که از متولیان انجام برنامه‌ی کشوری پیشگیری و مبارزه با سل می‌باشند تهیه‌ی اسمیرمستقیم و رنگ‌آمیزی نونه خاط های ارسالی از مراکز بهداشتی وخانه های بهداشت می باشد و جهت نظارت کیفی اقدام به ارسال 10% لام‌های منفی و تمام لام‌های مثبت خود به آزمایشگاه مرجع سل مستقر در کرمانشاه می‌نمایند.

margin: 0in 0in 0pt">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0in 0in 0pt"><b><span lang="FA" style="font-size: 28pt; mso-bidi-