هیپوتیروئیدی

*بررسی کم کاری تیروئید نوزادان :

 

کلیه نوزادان 3 تا 5 روزه جهت انجام این تست به آزمایشگاه مراجعه نمایند0

انجام این تست بسیار مهم وضروری بوده واز بروز عقب ماندگی ذهنی در کودکان پیشگیری می نماید ساعت مراجعه هرروز 8 تا 12 صبح در کیلینیک امام علی (ع)و مرکز بهداشتی درمانی گواور میباشد

در شهرستان گیلانغرب از کلیه نوزادان نمونه از پاشنه پا کرفته شده وجهت انجام ازمایش به ازمایشگاه رفرنس کرمانشاه ارسال میگردد.