تماس با گروه

 

 

 

تماس با گروه بهداشت محیط شهرستان گیلانغرب

ردیف
پل ارتباطی
شماره/ آدرس
1
تلفن واحد بهداشت محیط شهرستان گیلان غرب
08353225268 ساعت 8-14 و15-18
2
فکس(دبیرخانه)
08353222660
3
کدپستی
6787115158
4
آدرس
گیلانغرب-خیابان شهدای گمنام