دکتر مریم فتاحی

 

 

 

 

  مشخصات فردی

 
نام: مهدی      نام خانوادگی : خزلی                
تحصیلات :PhD آموزش و ارتقاء سلامت
سمت :     سرپرست مرکز بهداشت  شهرستان گیلانغرب  
آدرس : گیلانغرب - خیابان شهدای گمنام مرکز  بهداشت شهرستان گیلانغرب
تلفن تماس :  08353224287 - فاکس : 08353222660