سرپرست مرکز بهداشت گیلانغرب

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی: مهدی خزلی

سمت:سرپرست مرکز بهداشت  شهرستان گیلان غرب

مدرک تحصیلی:دکترای اموزش و ارتقاء سلامت