سرپرست مرکز بهداشت گیلانغرب

 

 

نام ونام خانوادگی: مریم فتاحی

سمت:سرپرست مرکز بهداشت  شهرستان گیلان غرب

مدرک تحصیلی:دکترای پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران