چهارشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۵, ۰۵:۰۹
جستجو
 
Email

 e-mail

رادیولوژی

 

اسامی پرسنل رادیولوژی :

خیراله انصاری ( مسئول رادیولوژی )

حشمت اله قاسم پور

– مصیب حدادی